UDDANNELSER

Familieorienteret alkoholbehandling. To- årig overbygning.
Der tilbydes en to-årig uddannelse, som henvender sig til professionelle der allerede har et basisår fra Familieterapeutisk Center, København, eller –Aalborg eller fra Sundhedsstyrelsens et-årige kursus ”Familieorienteret Alkoholbehandling,” eller et tilsvarende uddannelsesforløb. Interesserede bedes henvende sig til Birgit Trembacz.

Familieorienteret alkoholbehandling
Et-årig uddannelse for professionelle, der arbejder, eller skal til at arbejde, med mennesker og familier med alkoholproblermer. Uddannelsens teoretiske og metodiske grundlag udspringer fra integreret systemisk teori.
Familiebehandlingen er kendetegnet ved både at forholde sig til misbruget og familiestruktur/mønster/organisering. Der starter uddannelsesforløb i 2013 i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og i COK's regi.
Der har været fire forløb i alt og uddannelsen kører videre i andet projekt med kommunale alkoholbehandlere og familiebehandlere i 2015 og 2016, hvor det forventes, at i alt seks hold gennemfører forløbet.


Tre-årig videreuddannelse i Integreret systemisk teori og metode

Hold 8 er udskudt indtil videre. Interesserede bedes henvende sig til Birgit Trembacz.

Videreuddannelse - Diopollonmodellen
Aktuelt er der ikke planlagt nyt forløb. Interesserede bedes kontakte Birgit Trembacz.
Mere info: Diopollonuddannelse

Gruppeterapi for mennesker med alkoholproblemer samt gruppeterapi for deres pårørende
Uddannelsesforløb for medarbejdere fra bl.a. Århus Amts Alkoholrådgivninger og Frederiksborg Amt.
Mere info: Uddannelsesbeskrivelse (pdf)


Flerfamilieterapi på integreret systemisk grundlag
Uddannelse som designes til konkrete medarbejdergrupper.

Familieterapeutiske uddannelser kan "skræddersyes" til den enkelte organisation både med hensyn til indhold, varighed og intensitet.


AFSLUTTEDE UDDANNELSESFORLØB

Familieorienteret alkoholbehandling
Medio maj 2017 afslutter jeg de sidste fire forløb i familieorienteret alkoholbehandling. Der har været ialt 10 et årige forløb med 25 deltagere på hvert hold. Uddannelsesforløbene er foregået i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og med COK som samarbejdspartner. Jeg har været kursusleder og gennemgående underviser

Se eksempel på:
Kursusbeskrivelse
Program

Der er i øjeblikket en faglig følgegruppe, som, i Sundhedsstyrelsens regi, er i gang med at udvikle en uddannelsesmodel, som bl.a kommer til at indeholde kursusforløb i MI, kognitiv- og familieorienteret terapi. Uddannelserne er målrettet alkohol/rusbehandlere i Danmark. .

Familieorienteret Alkoholbehandling. Et årigt kursusforløb i Sundhedssstyrelsens regi og med COK som samarbejdspartner

Med udgangspunkt i
• KL’s anbefalinger i ”En styrket misbrugsbehandling”, 2012
• KL’s debatoplæg ”Investér før det er for sent – sådan sætter vi handling bag ordene”, 2013
• Regeringens sundhedspolitiske udspil ”Mere borger, mindre patient. Et stærkt fælles sundhedsvæsen”, 2013, hvor formålet er at styrke kommunernes indsats på alkoholområdet gennem systematisk tidlig opsporing og kvalificeret alkoholbehandling med særligt fokus på den familieorienterede behandling
• De kliniske nationale retningslinjer

Der starter fire nye kursusforløb op i 2016 henholdsvis den 29.3 - 1.4 samt 2 - 3.3 på Sjælland (Glostrup) samt den 14. - 15.3 og den 16. - 17.3. i Jylland (Grenå)
Kurserne er en del af et to årigt projekt, som har til formål at kvalificere medarbejdere fra den kommunale alkoholbehandling til at arbejde familieorienteret. Birgit Trembacz er kursusleder samt gennemgående underviser. Andre undervisere er psykolog Helle Lindgaard, psykolog Christian Ferrer, psykolog Marianne Molbech Jensen, alkoholbehandler og familieterapeut Lisbeth Kimer, alkoholbehandler og familieterapeut Inge Kviesgaard og Ann Sofie Christiansen. Kurserne består af 10 to-dages moduler. I alt 20 kursusdage. Det oprindelige kursus tilføjes et modul om vold i familier. Der skal opfyldes visse kriterier for at kunne deltage på kurset. Deltagerne skal primært være alkoholbehandlere og komme fra projektkommunerne.
Detaljerede oplysninger følger senere både her på siden og på COKs hjemmeside.

Se eks. på kursusprogram
Se eks. på kursusbeskrivelse


Oplysninger om kursusforløbet. Se COKs hjemmeside her

NB. Da jeg har fået en del henvendelser fra interesserede medarbejdere og kommuner, der ikke deltager i ovennævnte projekt, men som ønsker et kursusforløb, kan jeg oplyse, at jeg planlægger et kursus i Familieorienteret Alkoholbehandling i 2017. Interesserede kan komme på en mail/venteliste ved at skrive til trembacz@tdcadsl.dk

Uddannelses- og kursusforløb i "Par- og familieorienteret alkoholbehandling"

Målgruppen er alkoholbehandlere, som gerne vil kunne forholde sig både til alkoholproblemer og parret/familien. Uddannelsens grundlag udspringer fra integreret systemisk teori og narrativ terapi. Familiebehandlingen er kendetegnet ved både at forholde sig til alkoholproblemet, børnene/de unge, de pårørende og familiens struktur, mønstre samt de individuelle- og familieorienterede historier.

Kurserne/uddannelsesforløbene henvender sig til behandlings-/rådgivningssteder, som ønsker at kvalificere deres rådgivere/behandlere til at kunne arbejde par- og familieorienteret med alkoholproblemer.

Da kurset/uddannelsesforløbet skræddersys til den konkrete behandler/rådgivergruppe, og da gruppen består af deltagere fra samme institution, vil der endvidere blive udviklet synsvinkler og metoder, som kan være med til at skabe fælles identitet samt styrkelse af samarbejdet i personalegruppen.

Uddannelsen/kurset kan bestå af alt fra et to dages inspirationskursus til et- og to årige uddannelsesforløb.

Se: Eksempel på et otte dages uddannelsesprogram med temaet ”Par- og familieorienteret alkoholbehandling” fra Nordsjællands Misbrugscenter.

Interesserede enkeltpersoner og institutioner bedes kontakte Birgit Trembacz for flere detaljer og prisniveau.

Familieorienteret Alkoholbehandling i Sundhedsstyrelsens regi
To et årige kursusforløb i”Familieorienteret Alkoholbehandling,” som er foregået i Sundhedsstyrelsens regi, via satspuljemidler, og som en del af projektet ”Kvalitet i alkoholbehandlingen ved blandt andet familieorienteret alkoholbehandling.”
De to forløb med alkoholbehandlere fra henholdsvis Holstebro, Herning, Aabenraa, Glostrup (Lænken), Odense og Slagelse er afviklet fra maj 2011 til marts 2013.
Se her

Familieorienteret Alkoholbehandling i Sundhedsstyrelsens regi
To et årige kursusforløb i”Familieorienteret Alkoholbehandling,” som er foregået i Sundhedsstyrelsens regi, via satspuljemidler, og som en del af projektet ”Kvalitet i alkoholbehandlingen ved blandt andet familieorienteret alkoholbehandling.”
De to forløb med alkoholbehandlere fra henholdsvis Holstebro, Herning, Aabenraa, Glostrup (Lænken), Odense og Slagelse er afviklet fra maj 2011 til marts 2013.
Se her

Familieorienteret Alkoholbehandling i Birgit Trembacz regi Et årigt kursusforløb er afsluttet i juni 2011. Deltagerne kom fra hhv. Helsingør Misbrugscenter, Familiebehandlingen Viborg Kommune, Aabenraa Misbrugscenter, Blå Kors Arden, Familiehuset Allingåbro, Norddjurs.

Grønland, Uummannaq, tre-årig uddannelse i Integreret systemisk terapi

Uddannelsen er afsluttet i november 2008. Der overvejes årlige opfølgninger til vedligeholdelse af det faglige niveau.
Se: Logbog (pdf) samt Uddannelsesbevis (pdf)

Integreret systemisk teori og metode anvendt overfor familier med alkoholproblemer i Grønland Tre moduler á fire dage for pædagoger, sagsbehandlere og lærere i Umannaq, Grønland. Afsluttet juni 2005.
Mere info: Beskrivelse
(pdf)

Den tre-årige uddannelse i Integreret systemisk terapi
Hold 1 til 7 er gennemført i perioden 1999-2007.

Børne- og ungegrupper samt familiesamtaler, når der er et alkoholproblem i familien
Et-årigt uddannelsesforløb for medarbejdere fra bl.a. Vestsjællands Amt. Afsluttet 2006.
Et lignende forløb er gennemført med medarbejdere fra Frederiksborg Amt. Afsluttet 2005.
Mere info: Uddannelsesbeskrivelse (pdf)

FOSS (forældre som samarbejdspartnere) To et halvt års uddannelsesforløb ved Familiehusene i Karlslunde. Styrkelse af lærere og pædagogers kompetence med henblik på at de kan styrke forældrenes kompetencer. Afsluttet december 2004.
Mere info: Projektbeskrivelse (pdf)

samt Indhold og litteraturliste (pdf)

top