TERAPI

Individuel terapi for børn, unge og voksne.

Par- og familieterapi.

Terapi for unge samt voksne børn fra familier med alkoholproblemer

mere info

Der er lukket for tilgang.

Teori og metode
De terapeutiske forløb bygger på en systemisk, narrativ og analytisk måde at forstå mennesket og menneskelige relationer på. Det betyder, at jeg kan have fokus på dels indre tilstande som følelser, tanker og oplevelser, dels de relationer man har eller har haft til andre mennesker, dels de historier man har fået udviklet om sig selv og eventuelt om sin partner/sin familie. Jeg vægter endvidere ressourcer samt udviklingsmuligheder højt hos den enkelte/parret/familiemedlemmerne. Derudover har jeg 25 års erfaring med motivationssamtaler, hvor en eksistentialistisk holdning er basis. Det betyder, at jeg altid tager udgangspunkt i personens/parrets familiens ønsker om, og parathed til, forandring.

Målgrupper og problemområder
I forhold til den enkelte kan jeg hjælpe med temaer som motivationsproblemer i forhold til alkohol, overvægt, rygning med mere. Derudover kan problemerne være stress, kriser, angst, fobier, lavt selvværd, tristhed, perfektionisme, bulimi og anorexi med mere.
I forhold til par og familier kan jeg have fokus på kommunikation og samspil i par og familier, psykisk og fysisk vold, skilsmisse, konfliktmægling samt mistrivsel hos familiemedlemmer mere bredt set.
I forhold til børn og unge kan jeg, primært via familiesamtaler, hjælpe familien med at tage vare på deres barns problemer såsom angst, søvnproblemer, tristhed, vrede/raseri, tvangstanker og –handlinger, cutting, spiseforstyrrelser med mere. Ofte vil forældrene/familien skulle foretage nogle ændringer i samspillet. Jeg kombinerer også forældre-/ familiesamtaler med individuelle samtaler med barnet/den unge.

Jeg har endvidere et speciale, som er ”Familier med alkoholproblemer samt børn, unge og voksne børn fra familier med alkoholproblemer.”

Se vedr. unge og voksne børn fra familier med alkoholproblemer

Terapiens varighed
Et terapeutisk forløb kan vare fra fem til 20-30 timer og kan efterfølges af nogle få samtaler fordelt over en længere periode. Ved individuel terapi varer en session 50 minutter. Ved par- eller familieterapi varer en session 75 minutter.