SUPERVISION

Individuel supervision for læger, psykiatere samt for psykologer, der enten skal opnå autorisation og/eller godkendelse som specialist og supervisor i psykoterapi

Gruppesupervision
Jeg har mulighed for at starte gruppesupervisionsforløb op for alkoholbehandlere, der arbejder eller skal til at arbejde familieorienteret. Interesserede bedes henvende sig til ut på tlf. 2046 4441

Teori og metode
Supervisionsforløbene bygger på en systemisk og analytisk måde at forstå mennesket og menneskelige relationer på. Det betyder, at jeg kan have fokus på supervisandens indre tilstande som følelser, tanker og oplevelser, dels de relationer han/hun har eller har haft til andre mennesker, dels de historier han/hun har fået udviklet om sig selv og eventuelt i relation til andre.
Supervisionsforløbene er dog tilpasset den enkeltes og gruppens arbejdssituation samt teori og metodevalg. Der vil både være fokus på det faglige og personlige aspekt i de sager der bliver taget med i supervisionen. Vægtningen af de to områder vil være afhængig af supervisandens ønsker og behov. I forhold til gruppesupervisionsforløbene anvendes metoder, hvor gruppens ressourcer inddrages. Det kan være via reflekterende teams og en struktureret gruppesupervisionsmetode.
Jeg vil endvidere kunne komme med nogle teoretiske og metodiske refleksioner, som er relevante i forhold til supervisionstemaerne.
Jeg fokuserer primært på ressourcer samt udviklingsmuligheder hos den enkelte og i gruppen.

Målgrupper
Der tilbydes supervision til professionelle der arbejder indenfor områderne familiebehandling samt mere specifikt alkoholbehandlingsområdet. Jeg har i særlig grad fokus på, hvordan man kan hjælpe børn, unge samt voksne børn fra familier med alkoholproblemer.
Dog tilbydes også supervision til professionelle, som arbejder indenfor andre områder såsom sagsbehandlere i socialforvaltninger, psykologer der arbejder med ældre, handicappede, mennesker med spiseforstyrrelser etc.

Supervisionens varighed
Som oftest vil et supervisionsforløb vare fra et til flere år. Dog kan der i enkelte situationer aftales kortere forløb.
Individuelle supervisionsforløb består typisk af to timers sessioner, en til to gange pr. måned. Gruppesupervisionsforløb kan vare fra tre til syv timer en til to gange pr. måned.

Se aktuelle og afsluttede gruppesupervisionsforløb
oversigt

       

top