PROFIL
Birgit Trembacz
 

Født i 1952. Cand. psych., forfatter og familieterapeut med egen praksis. Specialist og supervisor i psykoterapi. Uddanner blandt andet familieterapeuter og børne- og ungegruppeterapeuter såvel i Danmark som på Færøerne og i Grønland.

Siden 1989 har jeg arbejdet indenfor alkoholbehandlingsområdet såvel i privat, halvoffentlig som offentlig regi. Var blandt de første inden for det offentlige behandlingssystem, som satte fokus på familien, børnene og de unge, når der var et alkoholproblem.
I den forbindelse udviklede jeg Diopollonbehandlingen, som bygger på en integreret systemisk referenceramme. Her inddrages såvel børnene, de unge som de voksne pårørende i behandlingen. Se dokumentation: Beskrivelse af Diopollon, 1991 (pdf) Evaluering af Diopollon, 1993 (pdf) Børnediopollon Rapport, 1996 (pdf)

Mine familiesamtaleforløb er kendetegnede ved både at forholde sig til misbrug og familiemønster/organisering/dynamik. Endvidere inddrages de personer, som er motiverede for ændring, i terapien. Som oftest medfører det ændringer hos dem der ikke umiddelbart er motiverede for ændring.

Endvidere har jeg været med til at introducere viden om ændringsteorier samt træne færdigheder i samtaler om motivation. Målgruppen har været personer indenfor det socialfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige område.
Parallelt hermed har jeg arbejdet med individuel-, par- og familieterapi, hvor problemerne for eksempel har været angst, spiseforstyrrelser, adfærds- samt kommunikationsproblemer.

Siden 2005 har jeg i forbindelse med Sundhedsstyrelsens projekt vedrørende børn fra familier med alkoholproblemer afholdt kurser rundt omkring i landet for tværfaglige grupper med det formål, dels at udbrede viden om familier med alkoholproblemer og dels at styrke motivation og handlepotentiale hos de professionelle. Jeg har endvidere afholdt fire- dages kurser for alkoholbehandlere, hvor temaet har været ”familieterapi, når der er et alkoholproblem.” I 2009 underviste jeg monofaglige grupper for kommunernes familieafdelinger i "Forældresamtalen, når der er et formodet alkoholproblem".

I 2013 tilføjede jeg voldstemaet og voldsproblematikker til mit familieperspektiv overfor familier med alkoholproblemer.

I 2014 og fremover vil der være særlig fokus på kurserne i familieorienteret alkoholbehandling i Sundhedsstyrelsens regi.

Jeg har gennem årene vekslet mellem klinisk arbejde, forskning, kursusvirksomhed, uddannelse, supervision og forfattervirksomhed.


Kontakt


Etiske principper for nordiske psykologer (pdf)

Curriculum vitae 01.08.2014 (pdf)

Vilkår og betingelser. Se her