BØGER  
     
Birgit Trembacz:

Vokset op med alkoholproblemer
Barndom og voksenliv - konsekvenser, modstandskraft og frigørelse

Dansk psykologisk Forlag, 2009

Bogen har til formål at hjælpe voksne børn fra familier med alkoholproblemer. Dels ved at perspektivere alkoholproblemet og dets indflydelse i den enkeltes liv. Dels ved at fokusere på de ressourcer, man har fået med sig i tilværelsen. Samtidig gives der forslag til, hvordan man kan forholde sig til og komme fri af nogle af følgevirkningerne såsom angst, lavt selvværd, problemer med nære relationer og måske endda i forhold til alkohol.


 
bog_2009    
       
     


Birgit Trembacz:

Familier med alkoholmonstre
Forståelse - respekt - forandring

Psykologisk Forlag, 2002

Hvordan kommer man bedst i dialog med et menneske, som har et alkoholproblem? Hvorfor skal hele familien have hjælp? Det er nogle af de centrale spørgsmål, som besvares i Familier med alkoholmonstre.

Bogen indeholder mange terapihistorier, hvor man følger en terapeut i samspil med dem, der har et alkoholproblem samt med de pårørende - børnene, de unge og familierne. I bogen fremlægges mange faglige perspektiver samt et væld af samtalemetoder, hvormed man kan skabe en god og respektfuld dialog med alle berørte parter.

Der er megen ny viden og inspiration at hente for professionelle, som kommer i kontakt med mennesker, der er ramt af et alkoholproblem.

Også pårørende og andre, der er tæt på en, der drikker for meget, kan i bogens mange caseeksempler hente håb og inspiration til at bryde de onde cirkler.
320 sider

læs: anmeldelser


 
 
       
         

Birgit Trembacz:
Det grønne alkoholmonster

Psykologisk Forlag, 2002

Bo på 8 år lever med sin far, der drikker for meget. Historien beskriver, hvordan alkoholproblemet påvirker Bo, og indeholder mange eksempler på typiske reaktioner hos børn fra familier med alkoholproblemer, såsom 'Jeg må passe på far', 'Jeg må ikke tale om det' og 'Det er min skyld'.

I historien foreslås nye måder, hvorpå barnet kan forholde sig til den svære situation. Det sker, da en lille mus dukker op i Bos liv. Bo får nogle spændende, men også meget udfordrende opgaver, som hjælper ham til at fralægge sig ansvar og skyld.

Bogen kan bruges både i en pædagogisk og en behandlingsmæssig sammenhæng. Den kan læses sammen med det enkelte barn eller for en gruppe af børn. Den kan også læses selvstændigt af større børn.

Henvender sig til børn i alderen 6-14 år.
Rigt illustreret. 72 sider

læs: anmeldelser


 
                 
       

Birgit Trembacz:
Min familie har et alkoholmonster
Alles lidelse - ingens skyld

Psykologisk Forlag, 2002

Selvhjælpshæfte til unge og voksne, der er vokset op i familier med alkoholproblemer. Man møder Emil på 14, hvis far drikker i det skjulte - Karen på 18, der er bange for, hvad der sker, hvis hun ikke hjælper sin far - og Sofie på 22, der vasker sin mor og kører hende til afrusning.

Emil, Karen og Sofie reagerer umiddelbart meget forskelligt på forælderens alkoholproblem. Forfatteren understreger, at man alligevel også ofte har en del oplevelser, tanker og følelser til fælles med andre unge og voksne, der er eller har været i samme situation.

I hæftet får man også gode råd om, hvordan man kan få det bedre med sig selv og andre.

Henvender sig til unge fra 14 år og voksne.
38 sider

læs: anmeldelse

 

 
                 

DE TRE BØGER udgivet på Psykologisk Forlag knytter an til temaet "unges alkoholforbrug og voksne som rollemodeller for unge" på følgende vis:
Der er brug for en helhedsbetragtning, hvis man skal påvirke den enkeltes indstilling til alkohol. Det er ikke kun et spørgsmål om at tale fornuft til de 80 % af de danskere, som allerede har et almindeligt forhold til alkohol. De 20 % som enten har et storforbrug eller et afhængigt forbrug skal også nås, og de ca 240.000 børn og unge (skøn fra Sundhedsstyrelsen), som er påvirkede af en forælders alkoholforbrug skal hjælpes bedre.

Der kan være en stor forebyggelsesmæssig værdi i at forsøge at bryde den sociale arv ved at hjælpe børn og unge fra familier med alkoholproblemer bedre og tidligere end vi sædvanligvis gør. Hvis børnene og de unge får hjælp til at bryde nogle af de uhensigtsmæssige måder at forholde sig til sig selv, andre og alkohol på, antages det at færre unge vil bruge alkohol som eneste og vigtigste måde at udtrykke sig på, løse problemer på, søge grænser på etc.

De tre bøger indeholder samlet set nogle bud på, hvorfor såvel unge som voksne kan udvikle et problematisk forhold til alkohol.
De psykologiske, familiemæssige og sociale konsekvenser af et problematisk forhold til alkohol bliver beskrevet. Både for de der drikker for meget, for familiemedlemmer herunder børnene og de unge samt for den samlede familie og netværkspersoner. Den brede og dybtgående forståelse kombineres med mange eksempler på samtalemetoder og forholdemåder, der giver håb om, at vi alle - såvel naboen, kollegaen, vennen og den professionelle - kan være med til at gå nye veje indenfor et svært felt.

De tre bøger omhandler således både, hvordan man kan forstå og hvad man kan gøre i forhold til risikogrupperne, de der har et problematisk forhold til alkohol. Sidst men ikke mindst har bøgerne et bredere forebyggelsesmæssigt sigte, idet der er fokus på, hvordan man kan være med til at bryde den sociale arv i forhold til de børn og unge som kan have det svært, men som endnu ikke har stiftet bekendtskab med alkoholens velsignelser og forbandelser.

 
               

 

Birgit Trembacz og Lisbeth Juul Hansen:
ALKOHOL & AFHÆNGIGHED - en psykosocial og neuropsykologisk synsvinkel

Videnscenter om Alkohol, 2000


Publikationen fremhæver at behandling af alkoholafhængighed nytter og at der er flere måder at behandle på. Alkoholafhængighed betragtes ud fra en helhedsorienteret synsvinkel, hvor det fysiske, psykiske og det sociale liv spiller sammen.

En række spørgsmål og teorier bliver belyst. For eksempel:
Hvad er afhængighed af alkohol?
Hvorfor bliver man afhængig?
Forskellige psykologiske og sociale forklaringer på alkoholafhængighed.
Genopbygning af psyke og socialt liv.
Hvordan påvirker alkohol hjernen og hvad er en neuropsykologisk tilgang til alkohol?
Behandling og genoptræning af hjernens mentale funktioner.
Kommer man over det, når man holder op med at drikke?


Publikationen kan downloades fra "vfc socialt udsatte"

læs: anmeldelse


 
     
                 
top     retur til tidligere foredrag og kurser