Praksis
Nordre Strandvej 53B, 3000 Helsingør.
Telefon 20 46 44 41

BEMÆRK Der er lukket for tilgang af nye klienter.

BEMÆRK Etiske principper for nordiske psykologer
Læs: Etiske principper

NYHED, 2017
Jeg har mulighed for at starte yderligere to gruppesupervisionsforløb op for alkoholbehandlere, der arbejder eller skal til at arbejde familieorienteret. Interesserede bedes henvende sig til ut på tlf. 2046 4441.

NYHED, 2017 Familieorienteret alkoholbehandling
Medio maj 2017 afslutter jeg de sidste fire forløb i familieorienteret alkoholbehandling. Der har været ialt 10 et årige forløb med 25 deltagere på hvert hold. Uddannelsesforløbene er foregået i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og med COK som samarbejdspartner. Jeg har været kursusleder og gennemgående underviser

Se eksempel på:
Kursusbeskrivelse
Program

Der er i øjeblikket en faglig følgegruppe, som, i Sundhedsstyrelsens regi, er i gang med at udvikle en uddannelsesmodel, som bl.a kommer til at indeholde kursusforløb i MI, kognitiv- og familieorienteret terapi. Uddannelserne er målrettet alkohol/rusbehandlere i Danmark. .


ORIENTERING
Gruppesupervisionsforløb for sagsbehandlere, pædagoger mm. fra socialforvaltninger
Supervision af familieteam, ungeteam, akutteam, voksenteam, familieplejekonsulenter etc.

ORIENTERING
Diopollonmateriale kan downloades
Fordi mange har efterspurgt materiale vedrørende Diopollonbehandlingen, kan nedenstående frit downloades.
B. Trembacz: Beskrive
lse af Diopollon, 1991 download (pdf)
O.Rasmussen: Evaluering af Diopollon, 1993 download (pdf)
B. Trembacz: Børnediopollon, Rapport, 1996
download (pdf)
ARTIKEL
Medafhængighed og alkoholmonstre.
Udsat nr. 14, 5. årgang, 2008
Læs: Artikel (pdf)


ARTIKEL ”Når det er problemet og ikke personen, der er problemet.”
I DCAA-Nyt. Årgang 26, nr. 1 maj 2009 download (pdf)

BØGER I 2009 udkom bogen om voksne børn fra familier med alkoholproblemer:
”Vokset op med alkoholproblemer. Barndom-voksenliv; konsekvenser, modstandskraft og frigørelse”.
Se: Bøger om det svære liv med alkohol (pdf)
Læs anmeldelse i Misbrugspolitisk Magasin 02/2009 af Marianne Kargård.
Citat: ”Birgit Trembacz har en suveræn evne til at fremstille kompliceret teoretisk stof på en måde, så enhver kan være med. Hun gør ikke tingene sværere end de behøver at være for læseren”  


BØGER I 2002 udkom tre bøger om familier, børn og alkohol på Psykologisk Forlag. Anmelderne skrev bl.a:

"Birgit Trembacz øser af sine erfaringer som alkoholbehandler og familieterapeut i bogen "Familier med alkoholmonstre.(...) Gennem omfattende terapihistorier udfoldes samtalemetoder og teoretiske ståsteder og refleksioner." - cand. psych. Morten Hovmand.

"Birgit Trembacz giver to vigtige bud på, hvordan børn kan hjælpes. Børnebogen "Det grønne alkoholmonster" er et af de bedste bud, jeg længe har læst. Det er en næsten poetisk bog…" - mag. art. i psykologi Else Christensen

Se nærmere omtale under
Bøger.
VELKOMMEN På dette websted informerer jeg om min psykologiske virksomhed. Her finder du oversigter over de forskellige ydelser jeg tilbyder: supervision, terapi, terapeutiske videreuddannelsesforløb samt foredrags- og kursusvirksomhed.
Du kan også se
eksempler på nuværende og tidligere undervisnings- og kursusprogrammer. Endvidere kan du finde artikler samt omtale og anmeldelser af udgivne bøger.

Med venlig hilsen
Birgit Trembacz

 
                                 
   
   
Sidst opdateret: Maj 2017 En del af materialet på disse sider præsenteres i pdf-format, som kræver Adobe Acrobat Reader. Programmet kan frit downloades: